Ny styrelse i Lunds VK

Vid årsmötet den 7 september valdes en ny styrelse i Lunds VK.

Styrelse 2019-20
Peter Ahlm, ordförande
Arianna Benigno, vice ordförande (motionsansvarig)
Alvera Eilert-Vanderschot, kassör
Linus Oscarsson, sekreterare
Mats Porsklev, ledamot
Andreas Andersson, ledamot (sponsoransvarig)

Vi hälsar Peter Ahlm varmt välkommen till ordförandeposten och Alvera Eilert-Vanderschot varmt välkommen till styrelsen som ny kassör!

Vi riktar också ett stort och varmt tack till Sandra Petersson (tidigare ordförande) och Harjan Pook (tidigare styrelseledamot) som båda tackade för sig. Sandra och Harjan har båda gjort stora avtryck i föreningens utveckling under många år som spelare, ledare och i styrelsen.

[fleximage caption=’Styrelsen 2019-20. Fr.v. Linus Oscarsson, Alvera Eilert-Vanderschot, Arianna Benigno, Peter Ahlm. Saknas gör Andreas Andersson och Mats Porsklev.’][/fleximage]

Vill man komma i kontakt med styrelsen gör man det lättast via mail: styrelse@lundsvk.se

Årsmötet valde också två revisorer enligt nedan.

Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Tyvärr är det idel vakanta platser i valberedningen men årsmötet gav styrelsen i uppdrag att presentera en valberedning per den 30 november 2019.

Valberedning
Vakant, ordförande
Vakant
Vakant

Mer information om Lunds VK:s organisation finns att läsa här.

Här finns också verksamhetsberättelsen för året 2018-19. Trevlig läsning!