Kansli

Kansli

Lunds VKs löpande verksamhet sköts från kansliet i Idrottshallen.
Varmt välkomna på besök!

Stefan Sjöström
Klubbchef
E: stefan.sjostrom@lundsvk.se
T: 0705-831528

Öppettider
Vardagar kl 09-16
Måndagar kl 17-19

Besöksadress
Idrottshallen, Högevallsgatan 1
E: kansli@lundsvk.se