Styrelsen

Lunds VKs styrelse 2021-22

Kontakt: styrelse@lundsvk.se

[divider]

Peter Ahlm Arianna Costa Andy Andersson
Ordförande Vice ordförande Kassör
Linus Oscarsson Mats Porsklev Hanna Zakrisson
Sekreterare Ledamot Ledamot

[divider]

Revisorer
Niklas Brunlid
Vakant

Valberedning
Pontus Eklund, sammankallande
Max Friberg
Maja Eklund

[divider]