Rapport från årsmötet 2021-22

Årsmötet i Lunds VK för verksamhetsåret 2021-22 genomfördes på plats i Idrottshallen söndag den 18 september i samband med Lunds VKs klubbdag. Det välbesökta årsmötet genomfördes under fast ledning av mötesordförande Patrik Ekstrand. Årsmötet valde styrelsen för året 2022-23 och vi avtackar samtidigt avgående vice ordförande Arianna Benigno för ett ypperligt arbete under hennes år i styrelsen!

Styrelsen Lunds VK 2022-23. Fr v: Linus Oscarsson, Andy Andersson, Hanna Zakrisson, Peter Ahlm, Arianna Costa och Mats Porsklev

Styrelse 2022-23
Peter Ahlm, ordförande (1 år)
Arianna Costa, vice ordförande (2 år)
Andreas Andersson, kassör (2 år)
Linus Oscarsson, sekreterare (2 år)
Hanna Zakrisson, ledamot (2 år)
Mats Porsklev, ledamot (1 år kvar)

Länk till styrelsesidan

Vill man komma i kontakt med styrelsen gör man det lättast via mail: styrelse@lundsvk.se

Årsmötet valde också revisor och valberedning enligt nedan.

Revisorer
Niklas Brunlid

Valberedningen
Pontus Eklund, sammankallande
Max Friberg
Maja Eklund

Mer information om Lunds VK:s organisation finns att läsa här.

Här finns också verksamhetsberättelsen för året 2021-22 samt verksamhetsplanen för 2022-23. Trevlig läsning!