Styrelsen

Lunds VKs styrelse 2020-21

Kontakt: styrelse@lundsvk.se


Peter Ahlm Arianna Benigno Alvera Eilert-Vanderschot
Ordförande Vice ordförande Kassör

 

Linus Oscarsson Mats Porsklev Andy Andersson
Sekreterare Ledamot Ledamot

 


Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Valberedning
Vakant, ordförande
Vakant
Vakant


Styrelsen 2020-21. Fr.v. Linus Oscarsson, Mats Porsklev, Arianna Benigno, Alvera Eilert-Vanderschot, Peter Ahlm och Andy Andersson.

Elitserien

PÅ GÅNG!

Swedish Beach Tour
11-13 Juni
Mårtenstorget, Lund
Beachläger Juni -21
V. 24 Kidsvolley/Miniorbeach 7-10år
V. 25 Miniorbeachvolley 11-15 år
Borgarparkens Beach Arena, Lund