Styrelsen

Lunds VKs styrelse 2021-22

Kontakt: styrelse@lundsvk.se


Peter Ahlm Arianna Costa Andy Andersson
Ordförande Vice ordförande Kassör
Linus Oscarsson Mats Porsklev Hanna Zakrisson
Sekreterare Ledamot Ledamot

Revisorer
Niklas Brunlid
Vakant

Valberedning
Pontus Eklund, sammankallande
Max Friberg
Maja Eklund


Elitserien

PÅ GÅNG!

Elitserien Herrar
Lund vs. Floby VK
Lördag 8 oktober kl. 15.00
Idrottshallen, Lund
Elitserien Damer
Lund vs. Göteborg
Lördag 8 oktober kl. 17.30
Idrottshallen, Lund