Rapport från årsmötet 2020

Årsmötet i Lunds VK för verksamhetsåret 2019-20 genomfördes på plats i Idrottshallen tisdag den 15 september. En mindre skara medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid mötet. Under fast ledning av mötets ordförande Patrik Ekstrand gicks föredragningslistan igenom i bra tempo. Årsmötet valde styrelsen för året 2020-21, där det blev omval på alla poster.

Styrelse 2020-21
Peter Ahlm, ordförande (1år)
Arianna Benigno, vice ordförande (motionsansvarig) (2 år)
Alvera Eilert-Vanderschot, kassör (1 år kvar)
Linus Oscarsson, sekreterare (2 år)
Mats Porsklev, ledamot (1 år kvar)
Andreas Andersson, ledamot (sponsoransvarig) (2 år)

Vi riktar också ett varmt tack till Lotta Kjellin som suttit som suppleant i styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

Länk till styrelsesidan.

[fleximage caption=’Styrelsen 2020-21. Fr.v. Linus Oscarsson, Mats Porsklev, Arianna Benigno, Alvera Eilert-Vanderschot, Peter Ahlm och Andreas Andersson.’][/fleximage]

Vill man komma i kontakt med styrelsen gör man det lättast via mail: styrelse@lundsvk.se

Årsmötet valde också två revisorer enligt nedan.

Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Det är dock vakanta platser i valberedningen men årsmötet gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en valberedning bestående av tre personer under verksamhetsåret.

Mer information om Lunds VK:s organisation finns att läsa här.

Här finns också verksamhetsberättelsen för året 2019-20. Trevlig läsning!