Kallelse till årsmöte i Lunds VK lördag 2 september

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte lördagen den 2 september kl 14.00.

Tid och plats:
Lördag den 2 september
kl 14.00
 – Årsmöte
Skurupshallen (Vaktgatan 6, Skurup)

– Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 5 augusti (4 veckor) före årsmötet på styrelse@lundsvk.se.

– Förslag på stadgeändring.

– Valberedningen behöver din hjälp! Har du tips och förslag på personer till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning@lundsvk.se så snart som möjligt.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK