Kallelse till Årsmöte i Lunds VK 15 september

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte tisdagen den 15 september kl 18.00.

Tid och plats:
Tisdag den 15 september
kl 18.00
 – Årsmöte
Konferenslokalen, Idrottshallen, Lund (Högevallsgatan 1)

Program:
18.00
– Årsmötesförhandlingar
– Fika och mingel

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 18 augusti (4 veckor) före årsmötet på styrelse@lundsvk.se.

Tips till valberedningen
Har du tips och förslag på personer till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning@lundsvk.se.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK