Reviderade policys

Styrelsen i Lunds VK har reviderat föreningens olika policys och du hittar uppdaterade policys här.