Säsongen 2022-23

Träningstider säsongen 2022-23

Vi har tillgång till hallarna från och med måndag den 29 augusti till och med söndag den 28 maj.

Uppehåll:

Jul och Nyår
Fredag 23 december – Torsdag 5 januari

Påsk
Fredag 7 april – Måndag 10 april

För säsongen 2022-23 har vi fått färre träningstider än vi önskade och behöver som en växande klubb. Det finns en plan, ett löfte från kommunen att vi kommer få fler träningstider när väl de 2 nya hallarna är klara som ska byggas på parkeringsplatsen utanför Bollhuset. Planen är att de ska vara färdiga till jul och att vi ska få tillgång till dem vårterminen 2023.
Vi uppdaterar så snart vi vet mer.


Practice times season 2022-23

We have access to the gyms from Monday 29th of August to Sunday 28th of May

Breaks:

Christmas
23rd of December – Thursday 5th of January

Easter
Friday 7th of April – Monday 10th of April

For the coming season we have gotten fewer practice times than we asked for and what we need as a growing club. There is a plan/promise from the municipality that we will get more practice times once the new gyms (two of them) that are going to be built on the parking lot outside Bollhuset are finished. The plan is that they should be ready to go by Christmas and that new practice times are available for the spring semester 2023. We will update as soon as we know more.