Rapport från Årsmötet 2021

Årsmötet i Lunds VK för verksamhetsåret 2020-21 genomfördes på plats i Idrottshallen tisdag den 14 september. En mindre skara medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid mötet. Under fast ledning av mötets ordförande Peter Ahlm gicks föredragningslistan igenom i bra tempo. Årsmötet valde styrelsen för året 2021-22 och avtackade samtidigt avgående kassör Alvera Eilert-Vanderschot för ett ypperligt arbete under mandatperioden.

Styrelse 2021-22
Peter Ahlm, ordförande (1 år)
Arianna Benigno, vice ordförande (motionsansvarig) (1 år kvar)
Andreas Andersson, kassör (1 år kvar)
Linus Oscarsson, sekreterare (1 år kvar)
Mats Porsklev, ledamot (2 år)

Länk till styrelsesidan

Vill man komma i kontakt med styrelsen gör man det lättast via mail: styrelse@lundsvk.se

Årsmötet valde också revisor och valberedning enligt nedan.

Revisorer
Niklas Brunlid

Valberedningen
Kerime van Opijnen

Det är dock en vakant plats som revisor och två vakanta platser i valberedningen men årsmötet gav styrelsen i uppdrag att rekrytera dessa vakanser under verksamhetsåret.

Mer information om Lunds VK:s organisation finns att läsa här.

Här finns också verksamhetsberättelsen för året 2020-21 samt verksamhetsplanen för 2021-22. Trevlig läsning!