Ny styrelse i Lunds VK

Vid årsmötet den 8 september valdes en ny styrelse i Lunds VK:

Styrelse 2018-19
Sandra Petersson, ordförande
Peter Ahlm, vice ordförande och kassör (ungdomsansvarig)
Linus Oscarsson, sekreterare (sportchef)
Mats Porsklev, ledamot (hallkommitté)
Harjan Pook, ledamot (motionsansvarig)
Andreas Andersson, ledamot (sponsoransvarig)
Arianna Benigno, ledamot

Vill man komma i kontakt med styrelsen gör man det lättast via mail: styrelse@lundsvk.se

Årsmötet valde också en ny valberedning och två revisorer enligt nedan.

Valberedning
Jonas Egidius, ordförande
Johanna Porsklev
Lars Blasberg

Valberedningen nås via mail: valberedning@lundsvk.se

Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Mer information om Lunds VK:s organisation finns att läsa här.

Här finns också verksamhetsberättelsen för året 2017-18. Trevlig läsning!