Kallelse till årsmöte i Lunds VK lördag 3 september

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte lördagen den 3 september kl 14.30.

Tid och plats:
Lördag den 3 september
kl 14.30
– Årsmöte
Skurupshallen (Vaktgatan 6, Skurup)

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK