Episk servematch av Damer B

Damer B bjöd i söndags publik, coacher och domare på en märklig upplevelse. Sällan eller aldrig har undertecknad bevittnat en sådan fullständig fullträff i ett spelmoment. Laget gjorde 15 serveess på 75 försök. På tre set missades endast 9 servar. De servar som inte ledde till direkt poäng skapade ofta svårigheter för motståndarna att komma till bra anfall.

Engelholm – Lunds VK DamerB  0-3 ( 14-24, 20-25, 13-25)

Mitt bland dessa vackra blomster fanns det dock avsevärda mängder ogräs i spelets övriga delar. Laget hade svårigheter med jämnhet i framförallt framspel och passningspel. Dessa problem var nära att göra andra set till en jämn historia. Efter viss spänning klev Susanna fram och hjälpte laget med ett par viktiga vänsterkantsavslut.

Motståndarlagets blocktaktik mot vår mitten gjorde också att anfallsspelet ibland haltade. Överhuvudtaget blockade motståndarna bra och ofta, vilket avslöjade brister i vår anfallsupptäckning.

Dagens meste poänggörare blev Susanna på 11 poäng. Linda och Carro hade vardera 7 poäng.

Vid pennan
Ulf Karlsson