Årsmöte Lunds VK

Igår, onsdag den 12 augusti, gick Lunds VKs årsmöte av stapeln. En mindre skara medlemmar hade hörsammat kallelsen och bjöds på gott fika (tack Ann!).

Under årsmötet gicks bl a verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen igenom och godkändes. Det var ännu ett bra år för föreningen på många sätt och vis. Klubben växte från 399 medlemmar till 459 medlemmar och ekonomiskt slutade det med ett överskott på ca 70 000kr.

Till ny styrelse valdes:

Sandra Petersson, Ordförande 1 år (omval)
Niklas Brunlid, ledamot 2 år (omval) (kassör)Linus Oscarsson, ledamot 1 år (omval) (sekreterare)
Ann Gref, ledamot (1 år kvar på mandatperioden)
Ylva Minör, ledamot (1 år kvar på mandatperioden) (vice ordförande)
Peter Ahlm, ledamot (1 år kvar på mandatperioden)

Det uppdrogs till styrelsen att göra fyllnadsval av två ordinarie ledamöter till styrelsen på två år.

Det uppdrogs till styrelsen att göra fyllnadsval av två suppleanter till styrelsen på ett år.

Det uppdrogs till styrelsen att göra fyllnadsval av en revisorssuppleant på ett år.

Det uppdrogs till styrelsen att göra fyllnadsval av en ordförande samt två ledamöter till valberedning på ett år.

Stort tack alla som närvarade och vi ser fram emot nytt spännande och utvecklande år med Lunds VK!

/Styrelsen