3 snabba från senaste styrelsemötet

I styrelsen pågår det ett ständigt arbete med att driva klubben framåt för att växa och kunna erbjuda våra medlemmar det bästa vi kan. I artikeln ”3 snabba” tar vi upp tre punkter från styrelsemötena som vi vill belysa och också visa hur arbetet med klubben fortskrider.

Nedan återfinns de tre punkterna vi valde ut från det senaste mötet:

  • Närmare 120 st anmälda till träningslägret!
  • Styrelsen har planerat en workshop där klubbens verksamhetsområden ska ses över
  • Styrelsen välkomnade sin tre senaste tillskott; Karin Jönsson, Peter Ahlm & Lovisa Bergh

Som vanligt finns vi i styrelsen tillgängliga om det är något som du funderar över. Vi nås enklast på mailadressen styrelse@lundsvk.se.