Kallelse till årsmöte i Lunds VK

19 juni, 2014

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte tisdagen den 12 augusti kl 18.00.


Tid och plats:
Tisdag den 12 augusti
kl 18.00 – Årsmöte
Klubblokalen (Högevallsgatan 1)
Vi bjuder på fika!
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Varmt välkomna!
/Styrelsen
*******************
Kallelse och förslag till föredragningslista
Stadgar Lunds VK