Rapport från Lunds VKs årsmöte 2 september

Lördagen den 2 september gick Lunds VK:s årsmöte av stapel för verksamhetsåret 2016-17. Årsmötet hölls samtidigt som många av klubbens senior- och ungdomslag var samlade i Skurup på det årliga träningslägret. Sammanlagt 65st röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet.

Styrelsen redovisade ett ekonomiskt resultat på ca -4.500kr för räkenskapsåret 2016-17. Verksamhetsberättelsen för 2016-17 godkändes och medlemsavgiften beslutades till 300kr av årsmötet. Den av styrelsen föreslagna stadgeändringen om antalet ledamöter i styrlsen antogs också av årsmötet. De nya stadgarna finns att läsa här.

Till ny styrelse valdes:

Sandra Petersson, ordförande (omval)
Peter Ahlm, vice ordförande (1 år kvar)
Sven Boström Svensson, kassör (1 år kvar)
Linus Oscarsson, sekreterare (1 år kvar)
Mats Porsklev, ledamot (omval)
Harjan Pook, ledamot (omval)
Andreas Andersson, ledamot (1 år kvar)
Niklas Brunlid, suppleant (nyval)
Lars Blasberg, suppleant (omval)

Revisorer
Per Beremark (omval)
Vakant

Valberedning
Vakant, ordförande
Vakant
Vakant

Det finns några vakanser i föreningen och det gäller framförallt 1st revisor samt valberedning. Om man är intresserad av någon av posterna vänligen kontakta styrelse@lundsvk.se.

Verksamhetsberättelsen 2016-17

Trevlig läsning och vi ser fram emot en ny och spännande säsong!
/Styrelsen