Kandidater till Valberedning och Styrelsen

Hej alla Medlemmar!

Lunds VK styrelse vill göra en förfrågan om tänkbara kandidater till vår Valberedning. Det viktigaste kriteriet är att ni har kännedom om vår verksamhet och ett internt nätverk inom föreningen. Ni får därför gärna själva anmäla er till detta, alt föreslå någon så tar vi kontakt med vederbörande och hör om hen kan tänka sig vara med.

Så länge vi inte har en Valberedning, vilket vi gärna önskar, ligger det på föreningens ordförande att säkerhetsställa att god kompetens finns inom styrelsen. I vårt fall ligger detta uppdraget nu på tf Ordförande Peter Ahlm.

Det går alldeles utmärkt att föreslå/anmäla kandidater till Styrelsen direkt till Peter. Just nu kan vi explicit se att vi skulle behöva stärka upp främst med personer som har ett stort näringslivskontaktnät/sponsoridéer samt personer som vill jobba med media/kommunikation.  Men alla är givetvis välkomna att föreslå/anmäla personer oavsett vilken kompetens man tillför och vill jobba med i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att fler kvinnliga medlemmar engagerar sig i föreningen via våra offentliga positioner. Era förslag måste vara inkomna senast den 25 juli.

Vid frågor, kontakta Peter Ahlm på ahlm.peter@gmail.com eller 0702-351617.

Mvh
Styrelsen

[divider]

Lunds VKs årsmöte är inbokat till lördag den 8 september kl 17.00 i konferenslokalen i Idrottshallen (Högevallsgatan 1).

[divider]