Kallelse till årsmöte i Lunds VK 8 september

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte lördagen den 8 september kl 17.00.

Tid och plats:
Lördag den 8 september
kl 17.00
 – Årsmöte
Konferenslokalen, Idrottshallen, Lund (Högevallsgatan 1)

Program:
17.00
– Årsmötesförhandlingar
– Fika och mingel

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 11 augusti (4 veckor) före årsmötet på styrelse@lundsvk.se.

Inkomna motioner
Motion om medlemsavgift

Yttrande om motion
Yttrande gällande motion om medlemsavgift

Tips till valberedningen
Valberedningen behöver din hjälp! Har du tips och förslag på personer till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning@lundsvk.se så snart som möjligt.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK