Kallelse till Årsmöte i Lunds VK 7 september

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte lördagen den 7 september kl 14.00.

Tid och plats:
Lördag den 7 september
kl 14.00
 – Årsmöte
Konferenslokalen, Idrottshallen, Lund (Högevallsgatan 1)

Program:
14.00
– Årsmötesförhandlingar
– Fika och mingel

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 10 augusti (4 veckor) före årsmötet på styrelse@lundsvk.se.

Tips till valberedningen
Har du tips och förslag på personer till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning@lundsvk.se.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK