Kallelse till årsmöte i Lunds VK 12 augusti

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte onsdagen den 12 augusti kl 18.00.

Tid och plats:
Onsdag den 12 augusti
kl 18.00
– Årsmöte
Klubblokalen (Högevallsgatan 1)

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!
/Styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK