Hjälp Sveriges största volleybollklubb bli ännu bättre

Lunds VK har sedan sin start 2009 växt från 160 till idag 520 medlemmar! Vi är därmed Sveriges största volleybollklubb. Utöver detta faktum är vi till denna säsong även mycket stolta över att vi både har ett åldersspann på våra aktiva medlemmar från 3 år upp till 73 år och att vi har ett lag i Elitserien, nämligen vårt damer a-lag.

I takt med att klubben har växt i antal medlemmar så har inte bara det ständiga behovet av nya tränare och ledare ökat utan vi har idag också behov av att förstärka vår organisation med hjälp inom ett antal områden. Dessa områden ser vi inte som enskilda positioner, utan snarare en grupp med människor som jobbar tillsammans med något av följande:

  • Kommunikation
  • Evenemang
  • Tränare/ledare

KOMMUNIKATION
Tycker du det är roligt att jobba med kommunikation? Sociala medier? Vår hemsida? Vänligen kontakta styrelse@lundsvk.se så kan vi prata mer om hur vi kan jobba tillsammans med just kommunikation.

EVENEMANG
Tycker du det är roligt att jobba med evenemang eller hade du tyckt det bara hade varit kul att engagera dig i något där man kan lära känna nya människor, vara del av en gemenskap och samtidigt få kolla på en mycket kul sport? Vi behöver dig som framförallt skulle vilja jobba med våra elitlagsarrangemang. I så fall vänligen kontakta vår Klubbchef Stefan Sjöström på stefan.sjostrom@lundsvk.se.

TRÄNARE/LEDARE
Är du intresserad av att vara tränare i Lunds VK? För att veta mer, vänligen kontakta vår Sportchef Linus Oscarsson, linus.oscarsson@gmail.com, (för en tränarroll av seniorlag), vår Ungdomsansvarige Peter Ahlm, ahlm.peter@gmail.com (för tränarroll av ungdomslag) eller vår Motionsansvarige Harjan Pook, recreational@lundsvk.se (för tränarroll av motionslag).

[fleximage caption=”]klubbfoto-2a[/fleximage]