Styrelsen

Lunds VKs styrelse 2020-21

Kontakt: styrelse@lundsvk.se


Peter Ahlm Arianna Benigno Alvera Eilert-Vanderschot
Ordförande Vice ordförande Kassör

 

Linus Oscarsson Mats Porsklev Andy Andersson
Sekreterare Ledamot Ledamot

 


Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Valberedning
Vakant, ordförande
Vakant
Vakant


Styrelsen 2020-21. Fr.v. Linus Oscarsson, Mats Porsklev, Arianna Benigno, Alvera Eilert-Vanderschot, Peter Ahlm och Andy Andersson.

Elitserien

PÅ GÅNG!

ELITSERIEN Herr
Lund vs Södertelge
Lördag 5 dec kl 15.00
Idrottshallen, Lund
ELITSERIEN Dam
Lund vs Engelholm
Lördag 19 dec kl 15.00
Idrottshallen, Lund