Organisation

Vision
Lunds Volleybollklubb erbjuder volleyboll från lek till elit – för alla

Verksamhetsidé
Lunds Volleybollklubb erbjuder träning och matchspel i volleyboll för barn, ungdomar och vuxna. Med volleybollen som gemensam nämnare erbjuder Lunds VK en utvecklande och meningsfull sysselsättning för ledare och spelare. Lunds VK:s verksamhet bygger på gemenskap, fair play, professionalitet och engagemang och genom dessa ledord arbetar föreningen för att uppnå visionen: att erbjuda volleyboll från lek till elit - för alla.

Värdegrund
Gemenskap
Fair Play
Professionalitet och engagemang

Organisation
Lunds VK är indelat i tre olika verksamhetsområden som alla är underställda styrelsen. Styrelsen har huvudansvaret för allt som sker i klubben men varje verksamhetsområde har ansvar för sitt respektive delegerade område. Lunds VK har också ett kansli med en klubbchef som ansvarar för olika områden i samarbete med verksamhetsområden.

Styrelsestyrelse@lundsvk.se
Sandra Petersson, ordförande
Peter Ahlm, vice ordförande (ungdomsansvarig)
Sven Boström Svensson, kassör
Linus Oscarsson, sekreterare (sportchef)
Niklas Brunlid, ledamot
Mats Porsklev, ledamot
Harjan Pook, ledamot (motionsansvarig)
Andreas Andersson, ledamot

Valberedning
Vakant, ordförande
Henrik Lindberg
Björn Johansson

Revisorer
Stefan Malmberg
Per Beremark

Kansli
Stefan Sjöström, klubbchef, stefan.sjostrom@lundsvk.se, 0705-831528
Öppettider
Måndag kl 09-15
Onsdag kl 17-19
Torsdag kl 09-15
Fredag kl 09-15

Verksamhetsområden
Ungdom
Senior
Motion

Utskott
Utbildning
Marknad
Kommunikation

PÅ GÅNG!

Euro Finans Challenger
Lördag 12 augusti
kl 09.00
Borgarparkens Beach Arena
Euro Finans Open - kval till Urban Beach
Lördag 19 augusti
kl 09.00
Borgarparkens Beach Arena