Organisation

Vision
Lunds Volleybollklubb erbjuder volleyboll från lek till elit – för alla

Verksamhetsidé
Lunds Volleybollklubb erbjuder träning och matchspel i volleyboll för barn, ungdomar och vuxna. Med volleybollen som gemensam nämnare erbjuder Lunds VK en utvecklande och meningsfull sysselsättning för ledare och spelare. Lunds VK:s verksamhet bygger på gemenskap, fair play, professionalitet och engagemang och genom dessa ledord arbetar föreningen för att uppnå visionen: att erbjuda volleyboll från lek till elit – för alla.

Värdegrund
Gemenskap
Fair Play
Professionalitet och engagemang

Organisation
Lunds VK är indelat i fyra olika verksamhetsområden som alla är underställda styrelsen. Styrelsen har huvudansvaret för allt som sker i klubben men varje verksamhetsområde har ansvar för sitt respektive delegerade område. Lunds VK har också ett kansli med en klubbchef som ansvarar för olika områden i samarbete med verksamhetsområden.

Styrelse 2017-18styrelse@lundsvk.se
Sandra Petersson, ordförande
Peter Ahlm, vice ordförande (ungdomsansvarig)
Sven Boström Svensson, kassör
Linus Oscarsson, sekreterare (sportchef)
Mats Porsklev, ledamot (hallkommitté)
Harjan Pook, ledamot (motionsansvarig)
Andreas Andersson, ledamot (sponsoransvarig)
Lars Blasberg, suppleant

Valberedning
Vakant, ordförande
Vakant
Vakant

Revisorer
Per Beremark
Niklas Brunlid

Kansli
Stefan Sjöström, klubbchef, stefan.sjostrom@lundsvk.se, 0705-831528
Öppettider
Måndag kl 10-12
Tisdag kl 18-20
Torsdag kl 13-15
Övriga tider enligt överenskommelse

Verksamhetsområden
Ungdom
Senior
Motion
Beach

PÅ GÅNG!

Årsmöte Lunds VK
Lördag 8 september kl 17.00
Idrottshallen, Lund
Euro Finans Cup
Söndag 16 september kl 09.00
Idrottshallen, Lund