• Motionsserien 19-20

  • Euro Finans Cup 2019

Välkommen till lagsidan för Lunds VK Recreational Team 3

Lunds VK Recreational Team 3 (Motion 3) är en grupp med svenska och internationella medlemmar som tränar och spelar mest för att ha kul och hålla sig fit. En stor del av gruppen har en fokus på internationella studenter. Medlemmar från Lunds VK Recreational Team 3 spelar i Lunds VK Motion Mix Serien och Lunds VK Motion Fria Serien.

 

Gruppen är den andra nivån efter Lunds VK Recreational Team 1: (till Motion 1)

En annan grupp med fokus på spela matcher är Lunds VK Recreational Team 2: (till Motion 2)

Och nybörjare kan rikta sig mot Lunds VK Team 4: (till Motion 4)

 

Är du intresserad av att spela volleyboll är du välkommen att anmäla ditt intresse till Harjan Pook, motionsansvarig Lunds VK, recreational@lundsvk.se.


Welcome to the teampage for Lunds VK Recreational Trainings Team

Lunds Vk Recreational Team 3 is a group with swedish and international members that train and play for fun and to keep fit. Some members of the Lunds VK Recreational Team 3 play matches in the Lunds VK Recreational Mixed League, and the Lunds VK Recreational Free League.

 

The most advanced level of recreational play is with Lunds VK Recreational Team 1: (to Team 1)

Another group with focus on matches is the Lunds VK Recreational Team 2: (to Team 2)

Players new to the game can focus on the Lunds VK Team 4: (To Team 4)

 

Are your interested in playing volleyball you’re welcome to register your interest to Harjan Pook, coordinator for recreational teams Lunds VK, recreational@lundsvk.se

 

Tränare / Trainers:

Harjan Pook

Assistant Trainers:

TBA

 

Träningstider / Practice times

Söndag / Sunday 19.00 – 20.30 Fäladshallen A

Tisdag / Tuesdag 20.30 – 22.00 Fäladshallen A

Sponsorer