Recreational Teams 1-5

Välkommen till lagsidan för Lunds VK Recreational Teams 1-5 (Motion 1-5)
(English below)

Motion 1 spelar i lokala serier ex Lunds VKs motionsserie och LUGI motionsserie.

Motion 2 är en grupp med svenska och internationella medlemmar som tränar och spelar för att i första hand ha kul och i andra hand delta i de Lunds VK Motion Mix Serien och Lunds VK Motion Fria Serien, samt LUGI motionsserien.

Motion 3 är en grupp med svenska och internationella medlemmar som tränar och spelar tillsammans. Medlemmar från Lunds VK Recreational Team 3 spelar i Lunds VK Motion Mix Serien och Lunds VK Motion Fria Serien.

Motion 4 och 5 är grupper för nybörjare med svenska och internationella medlemmar som tränar och spelar för att ha kul och lära sig spela volleyboll.

Är du intresserad av att spela volleyboll är du välkommen att anmäla ditt intresse till Arianna Benigno, motionsansvarig Lunds VK, recreational@lundsvk.se.

********************

Welcome to the team page for Lunds VK Recreational Team 1-5

Recreational Team 1 plays in local series such as Lund VK’s exercise series and LUGI exercise series.

Recreational Team 2 is a group with Swedish and international members that train and play for fun and to participate in the Lunds VK Recreational Mixed League, the Lunds VK Recreational Free League and LUGI recreational League.

Recreational Team 3 is a group with Swedish and international members that train and play together. Some members of the Lunds VK Recreational Team 3 play matches in the Lunds VK Recreational Mixed League, and the Lunds VK Recreational Free League.

Recreational Teams 4 and 5 are groups for beginners with Swedish and international members that train and play for fun and to keep fit.

If you are interested in playing volleyball you are welcome to register your interest to Arianna Benigno, coordinator for recreational teams Lunds VK, recreational@lundsvk.se.

*********************

Tränare / Trainer: Team 1
David Alcer, Lokeshwaran Manoharan

Träningstider / Practice times
Tisdagar 20.30-22.00 Fäladshallen A
Söndagar 19.30-21.00 Idrottshallen

**********

Tränare / Trainer: Team 2
Ruben Oliveira, Siri Eklund, Isak Jogre

Träningstider / Practice times
Tisdagar 20:30-22:00 Fäladshallen A
Söndagar 19:30-21:00 Idrottshallen

**********

Tränare / Trainers: Team 3
Hari Vigneswaran, Ruben Oliveira

Träningstider / Practice times
Tisdagar 19:00-20.30 Fäladshallen A
Söndagar 18.00-19.30 Idrottshallen

**********

Tränare / Trainer: Team 4
Federico Rojas Givaudan, Danny Phan, Hari Vigneswaran, Ruben Oliveira

Träningstider / Practice times
Tisdagar 19:00-20:30 Fäladshallen A
Söndagar 18:00-19:30 Idrottshallen

**********

Tränare / Trainer: Team 5
Eric Lundin, Tommy Huynh

Träningstider / Practice times
Måndagar 19:00-20:30 Fäladshallen B
Fredagar 19:00-20:30 Fäladshallen C

Elitserien

PÅ GÅNG!

TBA

Trevlig sommar!