Kallelse till årsmöte i Lunds VK 8 september

10 augusti, 2018

Härmed kallas medlemmarna i Lunds VK till årsmöte lördagen den 8 september kl 17.00.

Tid och plats:
Lördag den 8 september
kl 17.00
 – Årsmöte
Konferenslokalen, Idrottshallen, Lund (Högevallsgatan 1)

Program:
17.00
– Presentation av inbjuden talare
– Årsmötesförhandlingar

ca 18.30
– Mingel med tilltugg

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 11 augusti (4 veckor) före årsmötet på styrelse@lundsvk.se.

Tips till valberedningen
Valberedningen behöver din hjälp! Har du tips och förslag på personer till styrelsen? Kontakta valberedningen på valberedning@lundsvk.se så snart som möjligt.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kansliet (Högevallsgatan 1) senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkomna önskar styrelsen

*******************
Kallelse och föredragningslista
Stadgar Lunds VK