Ny styrelse i Lunds VK

13 augusti, 2014

Under gårdagens årsmöte som hölls under trevliga former i klubblokalen samlades ett 15-tal personer för att gå igenom alla handlingar och välja en ny styrelse.

Ett gott fika inledde årsmötet (Tack Ann!) och därefter lotsade Ylva Minör årsmötet lugnt och säkert punkt för punkt genom föredragningslistan.

Lunds VK:s nya styrelse:

Ordförande på ett år Sandra Petersson.

Ledamöter på två år Ann Gref, Ylva Minör och Peter Ahlm.

Ledamot på ett år (fyllnadsval från 2013) Karin Jönsson.

Ett år kvar på mandatperioden har Niklas Brunlid, Gunilla Hughes Wulkan och Linus Oscarsson.

Suppleant: Lovisa Bergh och ytterligare en vakant plats som årsmötet uppdrog till styrelsen att fylla.

Revisorer på ett år Stefan Malmberg och Sven Boström Svensson.

Revisorssuppleanter på ett år Per Nylander och Johannes Westman.

Valberedningen är vakant och årsmötet uppdrog till styrelsen att tillsätta en valberedning senast till årsskiftet 2014-15.

Vi riktar ett stort tack till den förra styrelsen och välkomnar den nya styrelsen in till verksamhetsåret 2014-15!

Sandra_årsmöte 14
Lunds VK nya ordförande Sandra Petersson!
Styrelse 2014_15
Delar av Lunds VK:s nya styrelse fr v Ann Gref, Niklas Brunlid, Ylva Minör, Sandra Petersson och Linus Oscarsson. Saknas på bilden gör Peter Ahlm, Karin Jönsson och Gunilla Hughes Wulkan
Årsmöte 14_1
Årsmöteshandlingarna gås noggrant igenom
Linus_årsmöte 14
Linus går igenom verksamhetsberättelsen